Već dugi niz godina uspješno sarađujemo sa našim prijateljima iz auto kuće SLT, i kao poslovni partneri podigli smo međusobnu komunikaciju na zavidan nivo.

Svaki poslovni pohod u koji smo se uputili zajedničkim snagama pokazao je odlične rezultate za posao kao i za našu buduću saradnju. Vjerujemo da će se naše zajedničko poslovanje u bližoj budućnosti razvijati i kretati u smjeru koji će nam donijeti mnogo obostranog zadovoljstva i uspjeha na poslovnom planu.